Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW KURSOWYCH TRANS-MAR

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1
TRANS-MAR z siedzibą we Włodawie przy ul. Lubelska 78 ustala niniejszy regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży biletów kursowych, zwany dalej „Regulaminem” i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§2
Użytkownik, który chce skorzystać z możliwości rezerwacyjnych systemu oraz nabycia biletu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

§3
TRANS-MAR umożliwia rezerwację biletów na trasie Włodawa –Warszawa i Okuninka-Włodawa-Warszawa (wyłącznie w okresie od 01.07 do 31.08) oraz uzyskanie wszelkich potrzebnych danych dotyczących dokonania płatności za bilet za pośrednictwem:
 1. Formularza Rezerwacji Biletów umieszczonego na stronie http://www.transmar.info/rezerwacja-biletow/. Rezerwacje są weryfikowane codziennie w godzinach 8:00 – 20:00.
 2. Infolinii czynnej codziennie w godzinach 8:00 – 20:00 pod numerem telefonu 605 261 905 lub 606 313 404.
 3. Osobistego wstawiennictwa w siedzibie (§1).
 4. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

ROZDZIAŁ III
ZAPYTANIE O REZERWACJĘ

§4
Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

§5
Rezerwacja wymaga zatwierdzenia ze strony pracownika TRANS-MAR. Bez potwierdzenia rezerwacja jest nieaktywna.

§6
Użytkownik nie może rezerwować kilku przejazdów w tym samym dniu na kilku kursach (np. 05 lipca [piątek] kurs Warszawa-Włodawa godz. 15:20 i 16:50) bądź w różnych dniach na tym samym kursie (np. kurs Warszawa-Włodawa godz. 15:20 dnia 06 lipca [sobota] i 07 lipca [niedziela]).
W w/w przypadkach rezerwacje nie zostaną zatwierdzone i wprowadzane do systemu.

§7
Po złożonej rezerwacji użytkownik otrzymuje informację zwrotną zobowiązującą do przestrzegania następujących zasad:
 1. Złożenie i posiadanie rezerwacji w terminie powyżej 7 dni od przejazdu jest zobowiązaniem do wcześniejszego wykupienia biletu w formie przelewu (§20) lub na siedzibie firmy (§1).
 2. Założenie i posiadanie rezerwacji w okresie świątecznym, lub tzw. długich weekendów jest zobowiązaniem do wcześniejszego wykupienia biletów w formie przelewu (§20) lub na siedzibie firmy (§1).
 3. Złożenie i posiadanie rezerwacji w obie strony jest zobowiązaniem do wykupienia biletu na trasie powrotnej podczas pierwszego przejazdu za porozumieniem Infolinii TRANS-MAR.
 4. Złożenie i posiadanie rezerwacji powyżej 3 osób jest zobowiązaniem do wcześniejszego wykupienia biletów w formie przelewu (§20) lub na siedzibie firmy (§1).

§8
Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w formularzu rezerwacyjnym.

§9
Brak wymaganych danych w formularzu rezerwacyjnym będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji.

ROZDZIAŁ IV
WYKUPIENIE BILETU

§10
Cena biletu opłaty transakcyjnej jest określana każdorazowo w złotych polskich (PLN).

§11
TRANS-MAR może zmienić lub wycofać ze sprzedaży bilety objęte wybraną ulgą już po dokonaniu rezerwacji na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§12
Za moment zawarcia umowy przewozu uważany jest zakup biletu i uiszczenia opłaty wcześniej skonsultowanej z pracownikiem TRANS-MAR.

§13
Rezerwowane bilety można wykupić :
 1. w formie przelewu (§20 )
 2. w siedzibie firmy TRANS-MAR (§1 )

§14
W sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od TRANS-MAR, cena biletu może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy zamówieniem biletu a datą wystawienia. W takim przypadku Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Za sytuacje nadzwyczajne przyjmuje się w szczególności: zmianę opłat paliwowych.

§15
Użytkownik może dokonać zakupu biletu pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

§16
Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji TRANS-MAR może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia rezerwacji. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem TRANS-MAR nie odpowiada za dokonanie rezerwacji, dokonanej zgodnie ze zgłoszeniem.

§17
Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. przejazd ze zwierzęciem, nadbagaż, dziecko bez opieki) prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Prośby pasażerów są rozpatrywane przez firmę i to ona ostatecznie wyraża zgodę na dane świadczenie dodatkowe za odpowiednią opłatą.
W przypadku:
1. Przejazdu ze zwierzęciem – bilet wykupuje Użytkownik sobie w cenie adekwatnej do wybranego kursu, oraz zwierzęciu w cenie połowy swojego biletu.
Dodatkowo obowiązkiem Użytkownika przejazdu ze zwierzęciem jest:
 • posiadanie aktualnej książeczki szczepień;
 • zapewnienie zwierzęciu kagańca, smyczy; w przypadku małych zwierząt transportera;
 • zachowanie bezwzględnej czystości w busie;
 • zwrócenie uwagi, żeby zwierzę podczas przejazdu nie przebywało na fotelach.

2. Przejazdu z nadbagażem – bagaż w liczbie jednego do 23 kg i łącznej sumie wymiarów zewnętrznych 158 cm (wysokość + długość + szerokość) jest w cenie biletu.
Każdy nadbagaż (powyżej jednej sztuki) zobowiązuje Użytkownika do wykupienia biletu w cenie połowy swojego biletu.
Nie przewozimy dużych gabarytowo przedmiotów utrudniających komfortowy przejazd Użytkownikom (np. rowerów).
3. Przejazd dziecka bez opieki – wymagamy od Użytkowników osobistej opieki (osoby dorosłej) podczas przejazdu nad każdym dzieckiem poniżej 12 r.ż..
4. W przypadku przejazdu dziecka, które powinno posiadać fotelik podczas przewozu, w obowiązku rodzica leży zabezpieczenie dziecka.
5. Od każdego dziecka kontynuującego naukę (ucznia, studenta do 25 r.ż) będzie wymagany dokument w postaci legitymacji szkolnej bądź studenckiej.

ROZDZIAŁ V
FORMY PŁATNOŚCI

§18
Jedyną akceptowaną formą płatności za bilety zakupione podczas przewozu jest gotówka.

§19
1. PRZEDPŁATA – Płatność przelewem powinna być dokonana najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym przewozem (w przypadku weekendów bądź świąt na 24 godziny przed ostatnim dniem wolnym poprzedzającym weekend bądź święto).
2. Dane dotyczące przelewu:
Nazwa i adres firmy:
TRANS – MAR
ul. Lubelska 78
22-200 Włodawa
Numer konta:
Bank Spółdzielczy: 04 8042 0006 0559 4272 3000 0010
Tytuł przelewu:
„Opłata biletu na trasie (…) (tutaj proszę podać trasę ze swojej rezerwacji) w dniu (….) (tutaj proszę wstawić dzień, na który został zarezerwowany bilet) o godzinie (…..) ( tutaj proszę podać godzinę przejazdu, na który był zarezerwowany bilet). Dodatkowo proszę podać imię i nazwisko osoby, której rezerwacja biletu dotyczy oraz numer telefonu.
3. Brak wymaganych danych w formularzu przelewowym będzie skutkowało przepadnięciem rezerwacji oraz opłaty za bilety.

ROZDZIAŁ VI
FORMA BILETU

§20
W przypadku biletów na połączenia kursowe na trasie Włodawa – Warszawa wystawiane są tylko i wyłącznie bilety drukowane z kas biletowych.

§21
W przypadku wykupienia biletu drogą elektroniczną bilet w wersji papierowej zostanie wydrukowany przez kierowcę bezpośrednio na zarezerwowanym kursie.

§22
W przypadku wykupienia biletu na siedzibie firmy bilet w wersji papierowej jest:
 • wydawany bezpośrednio Użytkownikowi (w takim wypadku będzie wymagane od Użytkownika przedstawienie biletu kierowcy na zarezerwowanym kursie);
 • dopinany do listy Użytkowników rezerwujących miejsca (w takim wypadku osoba dostanie bilet bezpośrednio od kierowcy na kursie).

ROZDZIAŁ VII
ANULOWANIE REZERWACJI Z WINY PRZEWOŹNIKA

§23
TRANS – MAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje spowodowane opóźnieniem busa/autokaru zaistniałe w przypadkach niezależnych od firmy TRANS – MAR, np. kontrole drogowe, korki, strajki, remonty dróg, wypadki drogowe, lub inne utrudnienia ruchu.

§24
TRANS – MAR zastrzega, iż ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku awarii busa/autokaru podczas przewozu. W takim przypadku zostanie podstawiony bus zastępczy (w czasie adekwatnym do odległości bazy busów a miejsca w którym nastąpiła awaria).

§25
Użytkownikowi, który:
 • zdecyduje się, aby dalszą drogę powrotną pokonać na własną rękę zostanie zwrócony koszt biletu w kwocie proporcjonalnej do przejechanego odcinka trasy;
 • z własnej woli zdecyduje się o zakończeniu przewozu przed dojechaniem na przystanek końcowy, za który zapłacił nie przysługuje zwrot biletu za kurs.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA REZERWACJI

§26
W przypadku jakiejkolwiek zmiany rezerwacji Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania firmy TRANS-MAR o zaistniałej zmianie w dowolnej formie.

§27
W przypadku rezerwacji na połączenia kursowe Użytkownik ma możliwość dokonać zmiany terminu bądź trasy zarezerwowanego na stronie http://www.transmar.info/rezerwacja-biletow, pod warunkiem nie przekroczenia terminu 14 dni od dnia anulowanej rezerwacji (dotyczy rezerwacji z wykupionym wcześniej biletem).

§28
W przypadku zamiaru dokonania zmian w rezerwacji Użytkownik powinien złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną pod numerem 605-261-905, 606-313-404 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@transmar.info (podając wszystkie dane dotyczące rezerwacji i nazwisko pasażera). TRANS-MAR każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian.

§29
W przypadku dokonania rezerwacji i wcześniejszego wykupienia biletu – w momencie nastąpienia zmiany wynikającej ze strony Użytkownika i nie poinformowanie firmy TRANS-MAR o zaistniałej zmianie nie później niż na 60 minut przed planowanym kursem opłata za wykupiony bilet ulega utracie.

ROZDZIAŁ IX
ANULOWANIE REZERWACJI

§30
Użytkownik ma obowiązek powiadomić firmę TRANS – MAR o nieobecności bądź anulowaniu rezerwacji w terminie nie przekraczającym 60 minut przed planowanym odjazdem.

§31
Kierowca ma prawo anulować rezerwację w przypadku nieobecności Użytkownika na 10 minut przed planowanym odjazdem.

§32
Firma TRANS – MAR ma prawo anulować rezerwację w przypadku nie wykupienia biletów w wyznaczonym terminie nie wcześniej niż na 24h po wyznaczonej dacie.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWENIA KOŃCOWE

§33
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez TRANS – MAR w ramach serwisu www.transmar.info oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego. Regulaminu świadczenia usług przez TRANS – MAR w ramach serwisu www.transmar.info.

§34
Korzystając z usług świadczonych przez TRANS – MAR Użytkownik lub Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.