Zmiany w rozkładzie w okresie Bożego Ciała

31 Maja 2018r:
Włodawa-Chełm:
9:30, 14:25.
Chełm-Włodawa:
11:30, 15:50.

Włodawa-Lublin:
5:50, 18:40.
Lublin-Włodawa:
7:40, 20:25.

Włodawa-Warszawa:
5:30, 8:50, 14:30.
Warszawa-Włodawa:
10:20, 15:20, 19:15.